top of page

Rosenmetoden

Rosenmetoden er en myk kroppsterapi utviklet fra fysioterapi. Man arbeider med sammenhengen mellom muskelspenninger, ubevisste følelser og åndedrettet. Følelser vi ikke har kunnet gi utrykk for blir holdt tilbake i kroppen i form av spente muskler. Dette kan over tid føre til kroniske muskelspenninger.

Behandlingen foregår på benk. Klientens prosess følges med oppmerksomhet, berøring og ord. I dette ligger muligheten for dyp avspenning. Pusten får ta større plass, ubevisste følelser glemte opplevelser og gamle mønstre kan bevisstgjøres.

 

Når vi selv blir klar over hva vi har måttet holde tilbake, kan dette gi oss større valgfrihet og flere muligheter til livsutfoldelse.

Rosenmetoden kan gi deg

 • En dyp avspenning og friere pust

 • En bedre kontakt med dine følelser og behov

 • En større åpenhet og tydelighet i kontakt med deg selv og andre

 • En mykere kropp med økt bevegelighet og vitalitet

 • En opplevelse av å være levende i kropp og sinn

 • Nye muligheter i livet når gamle mønstre og holdninger slipper taket

Hvor ofte kan jeg få behandling?

En behandling fortsetter også etter at du har gått hjem, prosessen er i gang. Derfor kan følelser og innsikter komme mellom behandlingene. Passende tid mellom behandlingene kan være 1-2 uker i begynnelsen, så blir det naturlig å gå skjeldnere.

En Rosenterapeut fikser ingenting for deg, men bidrar til fysisk og følelsesmessig bevissthet. Dette kan skape forandringer i ditt liv.

Du vil bli møtt med respekt og taushetsplikt.

Metoden er ikke egnet for:

 • mennesker med store psykiske sykdommer

 • personer i dyp personlig krise

 • mennesker med avhengighet til alkohol, stoffer eller medisin

  I disse tilfeller har man bruk for det forsvar kroppens spenninger gir. Men senere når livet har endret seg, kan det være positivt å få behandling.

Rosenmetoden kan være et godt alternativ for deg som:

 • har spente og verkende muskler

 • har vanskelig for å slappe av i en stresset hverdag

 • føler deg trett selv om det ellers ikke feiler deg noe

 • vil oppnå større kroppsbevissthet

 • ønsker større selvinnsikt og dypere relasjon til deg selv og andre

 • søker utvikling på alle plan: fysisk, følelsesmessig og åndelig

Marion Rosen

“Vi kan berøre kroppen og nå sjelen, og slik kan verden forandres”

Marion Rosen, Rosenmetodes grunnlegger og fysioterapeut er født i Tyskland i 1914. I 1930-årene studerte hun massasje, avspennings- og pusteteknikker.

Hun prekisterte disse teknikkene i en gruppe med bl.a. psykoanalytiker Gustav Heyer, kollega og tidligere elev av C.G. Jung. Gruppen oppdaget at behandlingstiden for psykoanalyse ble drastisk forkortet når de samarbeidet med sine ulike kunnskapsområder.

Senere utdannet Marion Rosen seg til fysioterapeut og utviklet Rosenmetoden gjennom mange års privat praksis.

I 1982 holdt hun det første kurset i Rosenmetoden i Sverige. Hovedsetet for all utdannelse i Rosenmetoden er “The Rosen Institute” i Berkley.

Marion Rosens undervisning er unik. Den handler ikke mest om teknikk, men om nærhet, berøring, ærlighet i forhold til seg selv og andre. Bak hennes kloke ord og søkende hender ligger interessen og respekten for det som skjuler seg i et menneske.

Marion Rosen gikk bort torsdag 18 januar i 2012.

Nybegynnersinn


"Rikdommen i nuets erfaringer er rikdommen i livet selv. Altfor ofte lar vi tankene og troen på hva vi "vet", hindre oss i å se livet slik det virkelig er. Vi har en tendens til å ta det ordinære for gitt og ikke se det ekstraordinære ved det ordinære. For å kunne se rikdommen i nuet må vi dyrke frem nybegynnersinnet i oss, et sinn som er villig til å se alt som om det var for første gang.

"Bli din egen hjelper"

 

- Jon Kabat-zinn

bottom of page